Zadzwoń
do prawnika
 
Mail our lawyer
Napiszdo prawnika

Kuczek-Maruta i Wachowski

Kancelaria Radców Prawnych
spółka partnerska

Twoi doradcy prawni w biznesie

Organizacja obsługi prawnej

Obsługę prawną danej sprawy ze strony Kuczek-Maruta Kancelarii Radców Prawnych koordynuje wyznaczony radca prawny kierujący zespołem prawników. Dzięki takiej strukturze organizacyjnej wykorzystujemy doświadczenie Kancelarii Prawnej dotyczące podobnych spraw, a jednocześnie włączając do pracy prawników różnych szczebli uzyskamy optymalną organizację pracy, zarówno z punktu widzenia jakości obsługi prawnej, jak i ceny.

Jeśli jeden Klient powierza Kancelarii Prawnej prowadzenie więcej niż jednej sprawy zawsze wyznaczany jest prawnik, który koordynuje obsługę prawną dla danego Klienta. Model ten zapewnia znajomość specyfiki przedsiębiorstwa Klienta i dużą efektywność pomocy prawnej. Co więcej w ten sposób zapewniamy szybką reakcję na wszystkie pojawiające się problemy prawne, dbamy o zachowanie ciągłości stosowanych u danego Klienta rozwiązań prawnych oraz przestrzeganie jego zwyczajów korporacyjnych.

Wewnętrzna organizacja pracy naszej Kancelarii Radców Prawnych oraz wspomagające ją rozwiązania informatyczne ułatwiają prawnikom monitoring aktualnych spraw ich Klientów i nadzór nad pracą innych osób zaangażowanych w projekty. Rozwiązania te gwarantują także klarowny system wyceny wykonanych usług. Digitalizacja archiwów pozwala nam szybko odnaleźć akta spraw prowadzonych przez nas dla Państwa w przeszłości, potrzebne dla spraw bieżących.

Staramy się standaryzować dokumenty prawne, którymi posługują się nasi Klienci, co podnosi ogólne bezpieczeństwo prawne oraz upraszcza załatwianie spraw stale powtarzających się w praktyce danego przedsiębiorstwa.

Współpracujemy z:

Napisz do prawnika
Zadzwoń
do prawnika