Zadzwoń
do prawnika
 
Mail our lawyer
Napiszdo prawnika

Kuczek-Maruta i Wachowski

Kancelaria Radców Prawnych
spółka partnerska

Twoi doradcy prawni w biznesie

Pro Bono

Nasza Kancelaria w ramach działalności pro bono wspiera od strony prawnej działalność organizacji pozarządowych.

Przede wszystkim pomagamy im w prawidłowym wykonywaniu ciążących na nich obowiązków względem organów państwowych oraz konsultujemy od strony prawnej różne pomysły na pozyskiwanie środków finansowania prowadzonej przez nie działalności statutowej. Wspieramy również organizacje pozarządowe na etapie wykorzystywania środków pochodzących z dotacji krajowych i funduszy unijnych.

Pomagamy również przy uzyskiwaniu statusu organizacji pożytku publicznego, którego posiadanie uprawnia organizacje pozarządowe do otrzymywania odpisów podatkowych od osób fizycznych (tzw. 1%). Organizacjom pożytku publicznego, z którymi współpracujemy udzielamy ponadto wsparcia, konsultując na bieżąco prawne i podatkowe aspekty ich działalności związane z ich szczególnym statusem.

Aktualnie wpieramy Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN.

W 2009 roku za swoją działalność zostaliśmy uhonorowani tytułem wypróbowanego przyjaciela Stowarzyszenia Wspierania Onkologii UNICORN.

Współpracujemy z:

Napisz do prawnika
Zadzwoń
do prawnika