Zadzwoń
do prawnika
 
Mail our lawyer
Napiszdo prawnika

Kuczek-Maruta i Wachowski

Kancelaria Radców Prawnych
spółka partnerska

Twoi doradcy prawni w biznesie

Radca Prawny

Kim jest radca prawny i jakie ma kompetencje?

Radca prawny to absolwent wyższych studiów prawnych, który uzyskał wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych. W przypadku Krakowa, będzie to Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie. Radcowie Prawni posiadają szerokie kompetencje w zakresie doradztwa prawnego i obsługi prawnej klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Mogą występować przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, w tym także przed Wojewódzkim i Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak również przed Sądem Najwyższym. Zasadniczo ich kompetencje nie różnią się od kompetencji adwokatów, z wyjątkiem braku możliwości obrony oskarżonego w procesie karnym. Praktyka pokazuje, że radcowie prawni, częściej niż adwokaci, zajmują się doradztwem prawnym przy transkacjach gospodarczych, co być może wynika z tego, że nie są obciążeni sprawami karnymi.

Samorząd zawodowy radców prawnych świętował w 2012 roku 30. lecie istnienia zawodu radcy prawnego. W swojej praktyce radcowi prawni zobowiązani są przestrzegać ustalonego przez Krajową Izbę Radców Prawnych kodeksu etyki.

Czym charkateryzują się radcowie prawni z Kancelari Prawnej Kuczek-Maruta?

Radcowie prawni z naszej Kancelarii cechują się wieloletnim doświadczem zawodowym oraz wysokim poziomem wiedzy merytorycznej. Doskonale znają także biznesowe uwarunkowania w dziedzinach gospodarki, w których doradzają. Dzięki temu każdy z naszych radców prawnych potrafi nie tylko ustalić jak prawo reguluje daną kwestię, ale także co z tego wynika dla biznesu naszych klientów. Dodatkowo radcowie prawni z Kancelarii Prawnej Kuczek-Maruta znają specyfikę wielu dziedzin gospodarki i sugerują Klientom rozwiązania prawne zgodne z przyjętymi w danej branży standardami.

Chociaż doradztwo naszych radców prawnych ogranicza się do prawa polskiego (w kontekście prawa Unii Europejskiej), to radcy prawni z naszej Kancelarii niejednokrotnie posiadają rozległą wiedzę z zakresu system prawnych innych krajów, co powala nam w bardziej przystępny sposób tłumaczyć klientom różnice i podobieństwa pomiędzy poszczególnymi rozwiązaniami. Radcowie prawni z Kancelarii Prawnej Kuczek-Maruta prowadzą obsługę w języku polskim, angielskim i włoskim.

Jeśli potrzebujesz obsługi prawnej wykonywanej przez radcę prawnego napisz do nas.

Współpracujemy z:

Napisz do prawnika
Zadzwoń
do prawnika