Zadzwoń
do prawnika
 
Mail our lawyer
Napiszdo prawnika

Kuczek-Maruta i Wachowski

Kancelaria Radców Prawnych
spółka partnerska

Twoi doradcy prawni w biznesie

 
20 tysięcy pracowników – wsparcie prawne dla HR i payroll
 
5 tysięcy specjalistów – na elastycznych formach zatrudnienia
 
2,5 tysiąca pracowników– objętych procedurą przejęcia zakładu pracy

Zatrudnianie i relokowanie pracowników

Specjalizujemy się doradztwie obejmującym praktycznie wszystkie aspekty relacji pracodawca-pracownik, towarzyszące prowadzeniu działalności gospodarczej. Wspieramy naszych Klientów w negocjacjach, reprezentujemy ich w sprawach pracowniczych przed sądami pracy, opracowujemy regulaminy i procedury oraz dokumentacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Doradzamy w sprawie układów zbiorowych pracy i w kontaktach ze związkami zawodowymi. Doradzamy także naszym Klientom w tworzeniu kontraktów managerskich, bodyshopingu, pracy zdalnej czy pracy tymczasowej oraz w zakresie wszelkich innych form zatrudnienia niepracowniczego. Proponowane przez nas rozwiązania pozwalają pracodawcom na pewną elastyczność w korzystaniu z pracy ich współpracowników. Przygotowujemy optymalne rozwiązania prawno-organizacyjne zgodne z prawem i interesami pracodawcy.

Nasz zespół specjalizuje się także w kwestiach podatkowych pracodawców jako płatników wynagrodzeń, a także w ich obowiązkach związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi. Doradzamy w zakresie optymalizacji prawnej, podatkowej i ubezpieczeniowej przy niepracowniczych formach zatrudnienia, oraz rozliczeniach wydatków dotyczących członków zarządów i rad nadzorczych.

Firmom o międzynarodowym zasięgu doradzamy w zakresie zatrudniania pracowników w ramach grupy kapitałowej, w tym oddelegowania pracowników za granicę, zatrudnianiu zagranicznych pracowników w Polsce, wszelkich kwestii związanych z opodatkowaniem pracowników oraz ich ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym.

Nasza praktyka w przeprowadzaniu restrukturyzacji, przejęć czy outsourcingu dała nam znakomitą orientację w skomplikowanej problematyce przejęcia zakładu pracy.

Kto się u nas w tym specjalizuje?

Beata Kuczek Maruta Radca Prawny Kraków Katarzyna Pabian Radca Prawny Kraków Sylwia Tettke Radca Prawny
Beata Kuczek - Maruta Katarzyna Pabian Sylwia Tettke
     

 

Co osiągnęliśmy w tej dziedzinie?

Case #1

Jednym z naszych klientów jest pracodawca typowy dla dynamicznie rozwijającej się w Krakowie branży outsourcingu (BPO/ITO/SSC). Jest to firma zatrudniająca wysoko kwalifikowanych techników i inżynierów, którzy angażowani są w zaawansowane projekty techniczne w Polsce i za granicą. Specyfika tej działalności wymagała specjalistycznego doradztwa przy doborze form zatrudnienia współpracowników i mechanizmów delegowania ich za granicę, a także odpowiedniego ich powiązania z relacjami w międzynarodowej grupie kapitałowej oraz zawieranymi przez klienta umowami outsourcingowymi. Dzięki naszemu doświadczeniu w stosowaniu polskich i unijnych regulacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w sytuacjach transgranicznych, mogliśmy naszemu klientowi zaproponować  bezpieczne rozwiązania prawne, które były jednocześnie satysfakcjonujące biznesowo i organizacyjnie

Case #2

Praca kierowców transportu międzynarodowego od lat wywołuje szereg problemów z zakresu prawa pracy, podatków czy ubezpieczeń społecznych. Nasz klient, wykonujący przewozy na terenie całej Europy - podobnie jak inni przewoźnicy - jest narażony na ryzyka związane ze zmieniającymi się interpretacjami w zakresie rozliczania pracy czy delegacji zagranicznych kierowców. Podczas kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy lub sporów sądowych z pracownikami, wielokrotnie z sukcesem broniliśmy poprawności stosowanego w tej firmie modelu zatrudniania i wynagradzania kierowców.

Dla kogo pracowaliśmy?

 

Rekomendacje klientów

„Kuczek-Maruta Kancelaria Radców Prawnych pomaga nam kompleksowo w optymalizacji i restrukturyzacji zatrudnienia pracowników. Prawnicy z kancelarii opracowali komplet dokumentów związany z zatrudnieniem, w tym regulamin pracy, regulamin korzystania z samochodów służbowych, umowy o pracę w różnych wariantach, umowy powierzenia mienia oraz inne dokumenty pracownicze. Kancelaria zaproponowała również odpowiadające naszym potrzebom rozwiązania prawno-organizacyjne dotyczące niepracowniczych form zatrudnienia, które pozwoliły nam na bardziej elastyczne i efektywne korzystanie z usług naszych współpracowników.”

Jacek Kurasiewicz
Prezes Zarządu Softpro.pl sp. z o.o.

„Kancelaria Kuczek-Maruta pomaga nam w procesie zatrudniania w Polsce zagranicznych managerów. Prawnicy kancelarii wspierają nas przede wszystkim w procedurze administracyjnej związanej z uzyskaniem stosownych zezwoleń, występują w tym postępowaniu jako pełnomocnicy oraz dbają o sprawne załatwienie sprawy, przy jak najmniejszym angażowaniu zagranicznych managerów w ten proces. Możemy też liczyć na kancelarię we wszelkich kwestiach związanych z opodatkowaniem pracowników z zagranicy oraz z ich ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym.”

Elżbieta Klamra
General Manager w FMC Technologies sp. z o.o.

Co sprawia, że osiągniemy Twoje cele?

Zapewniamy bezpieczeństwo pracodawcom 

Przepisy prawne przyznają pracownikowi wiele praw, a w sporach sądowych stosowana jest zasada uprzywilejowania pracownika. Poprzez proponowane rozwiązania prawno-organizacyjne oraz prowadzone audyty chronimy pracodawców przed dotkliwymi sankcjami stosowanymi przez organy chroniące pracowników. Opracowujemy i pomagamy we wdrożeniu właściwych procedur i dostosowaniu dokumentów pracowniczych do obowiązujących przepisów.  

Reagujemy na zmiany

Jesteśmy na bieżąco ze zmianami przepisów i informujemy naszych Klientów o konsekwencjach takich zmian. Aktualizujemy wewnątrzzakładowe akty prawa pracy i inne dokumenty pracownicze. Podpowiadamy bezpieczne formy zatrudnienia niepracowniczego, które dają większą elastyczność działania i swobodę stron, a jednocześnie zapewniają atrakcyjność zatrudnienia u pracodawcy dla potencjalnego pracownika i maksymalną efektywność wykonywanej pracy.

 

Pomagamy w sytuacjach konfliktowych

Doradzamy przy restrukturyzacjach organizacyjnych oraz zwolnieniach pracowniczych i dopasowujemy do danej sytuacji odpowiednią formę zakończenia współpracy z pracownikiem. Pomagamy przy bieżących i codziennych sporach i konfliktach z pracownikami. Prowadzimy w imieniu pracodawców spory sądowe i reprezentujemy ich interesy w sądach różnych instancji.

 

Kontakt

Kuczek-Maruta i Wachowski Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska

ul. Cieszyńska 13
30-015 Kraków
tel. + 48 790 400 884
e-mail: office@kuczekmaruta.pl

NIP: 6772459109, REGON: 387678541, KRS: 0000878084
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS

Współpracujemy z:

Napisz do prawnika
Zadzwoń
do prawnika